1. DB-City
 2. /
 3. 欧洲
 4. /
 5. 南欧
 6. /
 7. 阿尔巴尼亚
 8. /
 9. 非夏尔
 10. /
 11. 费里
 12. /
 13. Portëz

Portëz

Portëz位置 : 国家 阿尔巴尼亚, 府 非夏尔, 行政区 费里.
可用的信息 : 市长, 地理坐标, 居民数目, 海拔, 天气酒店.
邻近城市及村庄 : 费里, FrakullPatos.

Portëz行政管理

Portëz市长AZEM SHATERI

Portëz人口

Portëz居民数目8,911 居民

Portëz地理

Portëz地理坐标纬度: 40.7, 经度: 19.5833
40° 42′ 0″ 北, 19° 34′ 60″ 東
Portëz海拔7 m
Portëz气候地中海式气候 (柯本气候分类: Csa)

Portëz距离

地拉那 73 公里都拉斯 70 公里发罗拉 29 公里
爱尔巴桑 60 公里斯库台 152 公里卡姆扎 78 公里
费里 3 公里 最近科尔察 100 公里Kashar 73 公里
Paskuqan 77 公里培拉特 31 公里卢什涅 28 公里

Portëz地图和计划

Portëz邻近城市及村庄

费里 3.4 公里Frakull 3.4 公里Patos 3.4 公里
Mbrostar 5.6 公里Qendër 5.6 公里Zharrëz 5.9 公里
Dërmenas 9 公里Kuman 9.2 公里Roskovec 10.5 公里
Ruzhdie 10.5 公里Cakran 11.5 公里Novoselë 13.5 公里

Portëz时间表

Portëz当地时间
Portëz时区UTC +1:00 (Europe/Tirane)
夏令时 UTC +2:00
冬令时 UTC +1:00

Portëz天气

Portëz日出和日落

日出和日落黄昏天文晨昏航海暮光之城
28 2月06:17 - 11:54 - 17:3105:49 - 17:5805:17 - 18:30 04:46 - 19:02
29 2月06:15 - 11:54 - 17:3205:48 - 17:5905:16 - 18:31 04:44 - 19:03
1 3月06:14 - 11:53 - 17:3305:46 - 18:0005:14 - 18:32 04:43 - 19:04
2 3月06:12 - 11:53 - 17:3405:45 - 18:0205:13 - 18:33 04:41 - 19:05
3 3月06:10 - 11:53 - 17:3505:43 - 18:0305:11 - 18:34 04:40 - 19:06
4 3月06:09 - 11:53 - 17:3605:42 - 18:0405:10 - 18:35 04:38 - 19:07
5 3月06:07 - 11:52 - 17:3805:40 - 18:0505:08 - 18:37 04:37 - 19:08

Portëz酒店

酒店 Hotel FieriHotel Fieri

Fier
Hotel Fieri is set in the centre of Fire, just a few steps from Mother Teresa Square. This hotel with long tradition was completely refurbished a few years ago. It features an à-la-carte restaurant and bar, as well as a fitness centre... 查看更多
起价
€ 60
更多酒店 »

Portëz周围环境

Bregu i Krapësit 1.9 公里Breg i Krapsit 1.9 公里Bregu i Krapës 1.9 公里
Kodër e Plykut 2.3 公里Kodra e Plykut 2.3 公里Ndërmarrja Bujqësore Çlirimi 4 公里
Ferma Çlirimi 4 公里Breg i Gradishtës 8 公里Bregu Gradisht 8 公里
Breg i Gradishtit 8 公里Bregu i Gradishtës 8 公里Breg i Shtyllasit 8.4 公里
Breg i Shtyllas 8.4 公里Bregu i Shtyllasit 8.4 公里Malji i Gurdezes 10.2 公里
Zakres 10.2 公里Guri lë Zëse 10.2 公里Kodrat e Ardenicës 11.1 公里
Qafa e Shkallës 11.4 公里Bregu i Lisit 13 公里Bregu Lisit 13 公里
Breg i Ambarit 13 公里Breg i Hambarit 13 公里Bregu i Hambarit 13 公里
Bregu i Dervishit 13.2 公里Breg Dervishit 13.2 公里Dervishit 13.2 公里
Mal i Romësit 14.8 公里Mali i Romësit 14.8 公里Malji i Romzit 14.8 公里

Portëz页面

直接链接
DB-City.comPortëz 2.5/5 (2013-06-27 01:00:00)
 • 信息
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#info
 • 行政管理
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#adm
 • 人口
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#demo
 • 地理
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#geo
 • 距离
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#dist1
 • 地图和计划
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#map
 • 邻近城市及村庄
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#dist2
 • 时间表
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#hour
 • 天气
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#weather
 • 日出和日落
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#sun
 • 酒店
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#hotel
 • 周围环境
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#around
 • 页面
  /阿尔巴尼亚--非夏尔--费里--Portëz#page