1. DB-City
 2. /
 3. 亚洲
 4. /
 5. 印度次大陸
 6. /
 7. 阿富汗
 8. /
 9. 喀布尔

喀布尔

Province 喀布尔位置 : 国家 阿富汗, 省 喀布尔.
主要城市 : 喀布尔.
可用的信息 : 居民数目, 海拔, 面积, 天气气候.

喀布尔信息

国家阿富汗
喀布尔
类型
ISO 3166-2AF-KAB
FIPSAF13
HASCAF.KB

喀布尔城市

喀布尔数据

城市与村庄1
居民数目4,372,977 居民
面积4,462 平方公里
人口密度980.0 /平方公里
平均海拔1,814 m (5,951 ft)
时区UTC +4:30
时间表

喀布尔地图

喀布尔气候

 1. 温带大陆性湿润气候 100 %

喀布尔天气 (喀布尔)

喀布尔页面

直接链接
 • 信息
  /阿富汗--喀布尔#info
 • 城市
  /阿富汗--喀布尔#dir
 • 数据
  /阿富汗--喀布尔#stat
 • 地图
  /阿富汗--喀布尔#map
 • 气候
  /阿富汗--喀布尔#climate
 • 天气
  /阿富汗--喀布尔#weather
 • 页面
  /阿富汗--喀布尔#page