1. DB-City
  2. /
  3. 非洲
  4. /
  5. 西非
  6. /
  7. 贝宁
  8. /
  9. 丘陵
  10. /
  11. Ouèssè

Ouèssè

Ouèssè位置 : 国家 贝宁, 省份 丘陵.
可用的信息 : 邮政地址, 电话, 电邮, 市长, 地理坐标, 居民数目, 海拔, 面积 和 天气.

信息

更新数据

国家贝宁
省份丘陵

Ouèssè行政管理

Ouèssè市长Samuel Taïrou

Ouèssè联系方式

Ouèssè邮政地址BP : 01
Ouèssè
Bénin
Ouèssè电话(22) 5404-75
国际: +229 22 5404-75
Ouèssè电邮commune-ouesse@yahoo.fr
Ouèssè网站不可用
Ouèssè出生證明書, Ouèssè死亡證

Ouèssè人口

Ouèssè居民数目96,850 居民
Ouèssè人口密度30.3 /平方公里

Ouèssè地理

Ouèssè地理坐标纬度: 8.49596, 经度: 2.42334
8° 29′ 45″ 北, 2° 25′ 24″ 東
Ouèssè面积320,000 公顷
3,200.00 平方公里
Ouèssè海拔231 m
Ouèssè气候熱帶乾濕季氣候 (柯本气候分类: Aw)

Ouèssè距离

科托努 237 公里阿波美卡拉维 228 公里波多诺伏 223 公里
朱古 158 公里巴尼夸拉 312 公里帕拉库 97 公里
阿普拉惠 192 公里Sèmè-Kpodji 238 公里博希孔 153 公里
乔鲁 47 公里 最近萨瓦卢 80 公里马朗维尔 390 公里

Ouèssè地图和计划

Ouèssè时间表

Ouèssè当地时间
Ouèssè时区UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo)
冬令和夏令时间与标準时间相同

Ouèssè天气

Ouèssè日出和日落

日出和日落黄昏天文晨昏航海暮光之城
20 1月07:10 - 13:01 - 18:5206:48 - 19:1406:22 - 19:40 05:56 - 20:06
21 1月07:10 - 13:01 - 18:5306:48 - 19:1506:22 - 19:40 05:57 - 20:06
22 1月07:10 - 13:02 - 18:5306:48 - 19:1506:22 - 19:41 05:57 - 20:06
23 1月07:10 - 13:02 - 18:5406:48 - 19:1606:23 - 19:41 05:57 - 20:07
24 1月07:10 - 13:02 - 18:5406:48 - 19:1606:23 - 19:41 05:57 - 20:07
25 1月07:10 - 13:02 - 18:5406:48 - 19:1606:23 - 19:42 05:57 - 20:07
26 1月07:10 - 13:02 - 18:5506:48 - 19:1706:23 - 19:42 05:58 - 20:07

Ouèssè周围环境

Echokofonvéka 23.3 公里Toui 28.5 公里

Ouèssè页面

直接链接
DB-City.comOuèssè 5/5 (2010-11-30 01:00:00)